Nieuws

 1. 2017-05-24 foto

  Blij met UC

  In april 2017 is er een ouder- en leerlingtevredenheidonderzoek gehouden onder alle ouders en onder leerlingen van alle leerjaren van het UC. Veel uitkomsten zijn te vinden op de website van Scholen op de Kaart (zie de link in de footer van onze website) onder het tabblad Waardering.

  De uitkomsten werden kort gepresenteerd tijdens een overleg met de gezamenlijke Ouderraden op 22 mei 2017. De presentatie vindt u hier .

  Een praktisch verbeterpunt dat direct is uitgevoerd is het (vindbaar) publiceren van de Betermeld-briefjes en het formulier om verlof aan te vragen op onze site. De formulieren van beide sectoren zijn te vinden onder Documenten op onze startpagina’s. Eerder stond er alleen een link op de pagina Ouders/verlof en verzuim.

 2. Terug naar overzicht

 3. 2018-02-19

  Geesje en Sebastian in Ghana!

 4. 2018-02-19

  Afdeling D&P Design exposeert!

 5. 2018-02-09

  ANWB: veiligheid in het verkeer.

 6. 2018-02-05

  Stand van zaken

 7. 2018-01-31

  Presentaties profielwerkstuk op woensdag 7 feb